Política de privacitat

Política de Privacitat
Dades del Responsable
Identitat MSC Terminal Valencia SAU (CIF: A97567143)
Direcció física MOLL MSC S/N, 46024, VALENCIA
Correu electrònic recepcion@msctv.es
Teléfon 963325500
Finalitat en el tractament de les seues dades i terminis de conservació
Contacte i suggeriments Respondre a les sol·licituds d’informació sobre els serveis que oferim
  Les dades es conservaran mentre l’usuari no manifeste el seu dret de cancel·lació
Ocupació Realitzar processos interns de selecció de personal, tant actuals com futurs
  Les dades es conservaran mentre el candidat no manifeste el seu dret de cancel·lació. El termini màxim de conservació d’informació curricular per part de la nostra empresa serà d’un any.
Serveis online Serveis destinats a clients i proveïdors per al control i gestió de les seues càrregues
  Les dades es conservaran mentre existisca relació contractual amb l’afectat i per mandat legal
Legitimació en el tractament de les seues dades
Contacte / Ocupació Autorització per part de l’usuari / candidat
Serveis online Execució d’un contracte mercantil de serveis
Destinataris de les seues dades
Cessionari(s) No es produeixen cessions de dades a tercers
Exercici de drets
Accés, rectificació, oposició, supressió, decisions automatitzades, limitació, portabilitat Pot exercir els seus drets a través del següent mitjà:

Escrit a l’atenció del Responsable de Seguretat en MOLL *MSC S/N, 46024, VALÈNCIA, aportant documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent)

En qualsevol cas, pot sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web

Termini de resposta 1 mes