Política de privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

 • Identitat del responsable: MSC TERMINAL VALÈNCIA, S.A.O (d’ara en avant, MSC)
 • Direcció: Moll MSC S/N 46024 València, Espanya
 • Correu electrònic: rgpd@msctv.es
 • Telèfon: 963325800

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

En el marc dels diferents tractaments d’activitats realitzades en MSC, es recapten els següents tipus:
 • Dades de caràcter identificatius.
 • Dades acadèmiques Professionals.

AMB QUINA FINALITAT I CASOS ESPECÍFICS AMB QUÈ TRACTEM LES DADES PERSONALS?

En www.msctv.es/ es tracten les dades personals amb les següents finalitats:
 • Contacte: respondre a les sol·licituds d’informació rebudes sobre els productes i serveis que s’ofereixen, així com donar resposta a qualsevol altra mena de pregunta que envien els usuaris.
 • Candidats: Realitzar processos interns de selecció de personal, tant actuals com futurs.
 • Serveis en línia: Serveis destinats a clients i proveïdors destinats al control i gestió de les seues càrregues.
Amb les dades personals recaptades no s’elaboraran perfils ni es realitzaran decisions automatitzades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES?

En MSC es poden tractar informació de caràcter personal per a:
 • Execució d’un Contracte: Informació sobre els productes i/o serveis contractats, gestionar sol·licituds.
 • Consentiment: En accedir a la nostra web i emplenar els formularis o enviar-nos dades a través dels mitjans de contacte electrònics indicats, acceptes aquesta Política de Privacitat. És per això, que ens basem en el consentiment de l’usuari per al tractament de les seues dades. Addicionalment, t’informem que només usarem la informació de caràcter personal en virtut d’aquesta Política de Privacitat i, amb caràcter general, sol·licitarem el teu consentiment per a usos amb finalitats diferents d’aquells per als quals els vas atorgar inicialment. Finalment, t’informem que pots retirar el consentiment en qualsevol moment, només hauràs de posar-te en contacte amb nosaltres a través dels mitjans indicats en aquesta política de privacitat.
Per a la resposta a les sol·licituds, l’interessat haurà de proporcionar la informació mínima sol·licitada. En cas contracte, no podran ser ateses.

DURANT QUANT TRACTEM LES DADES PERSONALS?

En www.msctv.es/ es tracten les dades personals durant els següents terminis:
 • El període establit per la llei
 • El període necessari per a complir amb les obligacions operatives
Es conservaran les dades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, conforme les normatives anteriorment exposades, a més dels períodes establits en la normativa d’arxius i documentació que siga aplicable.

AMB QUI COMPARTIM LES DADES PERSONALS?

Per a complir les finalitats anteriorment descrites, es pot compartir dades personals amb: Proveïdors de serveis que realitzen serveis al nostre nom informem que, amb caràcter general, no es realitzen transferències internacionals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que es produïra una transferència de dades fora del EEE, MSC disposarà de les garanties adequades per a realitzar aquesta transferència, en virtut dels requeriments que estableix el Reglament General de Protecció de Dades.

QUINS DRETS POTS EXERCIR?

Segons la normativa europea els drets que li assisteixen són els següents:
 • Accés, dret a sol·licitar informació al responsable d’un fitxer sobre si les seues dades personals estan sent tractats.
 • Rectificació, dret que permet a la persona afectada sol·licitar la modificació de dades que siguen inexactes o incomplets.
 • Oposició, dret d’una persona a oposar-se al tractament de les seues dades personals o el cessament d’aquests.
 • Decisions individuals automatitzades, dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics en ell o l’afecte significativament de manera similar
 • Limitació, dret a suspendre el tractament de les dades personals de l’usuari en determinats suposats
 • Supressió o Oblit, dret a supressió de les dades personals de l’interessat
 • Portabilitat, dret a sol·licitar al responsable del tractament que se li faciliten les dades personals en un format estructurat i clar a un altre responsable.
El termini màxim per a la resolució de la sol·licitud és de 30 dies des de la seua recepció, pot prorrogar-se com a màxim per un termini de 2 mesos sempre que siga necessari. El sol·licitant pot exercir els seus drets a través dels següents mitjans: per correu electrònic a rgpd@msctv.es, aportant documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent), per correu postal a MOLL MSC S/N, 46024, VALÈNCIA aportant documentació que acredite la identitat del sol·licitant (còpia de l’anvers del Document Nacional d’Identitat, o equivalent), i en qualsevol cas, pot sol·licitar la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web.

CANVIS EN AQUESTA POLITICA DE PRIVACITAT

Eventualment, aquesta Política de Privacitat pot ser revisada amb la finalitat d’actualitzar els canvis en la legislació vigent, actualitzar els procediments de recollida i ús de la informació de caràcter personal, l’aparició de nous serveis o l’exclusió d’uns altres. Aquests canvis seran vigents a partir de la seua publicació en la web, per la qual cosa és important que revises regularment aquesta Política de Privacitat amb la finalitat de romandre informat sobre els canvis haguts.