Adquisició E-RTG

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

El Projecte Consisteix en la La adquisició dels E-RTG que hem introduït
consisteix en la millora i conversió de la tradicional maquinària amb un motor de
combustible fòssils, a una màquina, per al moviment de contenidors, més
respectuosa amb el medi ambient “E-RTG” en dotar-lo d’un sistema capaç de
contactar-se a la xarxa elèctrica.

El nou sistema instal·lat en la màquina, s’alimenta de la xarxa elèctrica a través de
una instal·lació de conductors elèctrics (tipus catenària) situats en els blocs de
contenidors.

El sistema instal·lat gràcies al seu sistema “*drive *in” permet la connexió/desconnexió
de la maquina automàticament en entrar a treballar en els blocs de contenidors.
El generador dièsel de la maquina no s’ha desmuntat per a permetre els
moviments entre blocs (veure diagrama elèctric adjunt).

La unitat “*drive *in” s’ha instal·lat al costat del generador dièsel davall de la biga portal.

Aquests acobles/desacobles són monitorats i protegits per una sèrie circuits de
control de seguretat i sensors. L’activació de les unitats de moviment
horitzontal, vertical i carro són controlats per motors elèctrics independents.
Tots els processos són controlats per un PLC.

Aquesta nova instal·lació de control s’instal·la a l’interior d’un armari refrigerat
d’acer inoxidable, accessible al costat de l’habitació elèctrica.

Aquestes màquines així mateix disposen de Motor dièsel del tipus fuel saver, que permet
la reducció de les rpm de manera automàtica quan la maquina aquesta inactiva, quan
no treballa en manera elèctrica, ús exclusiu fora de zona de magatzematge,
aproximadament un 10% del temps de funcionament.

Així mateix s’han substituït les lluminàries de tecnologia tradicional per model de
tipus LED amb apagat automàtic.

Amb això s’aconsegueix un estalvi estimat de fins al 30%.

Amb els següents Resultats:
Energia consumida abans i després de l’actuació (tep/any)

  • Energia consumida abans de l’actuació = 371,10 tep/any

Estalvi d’energia final (tep/any) i primària (tep/any)1 i equivalent en euros

  • Estalvie energia final = 269,60 tep/any
  • Estalvie energia primària = 177,51 tep/any
  • Estalvi econòmic = 122.883,09 €

Reducció de les emissions de CO₂ associades a les propostes.

  • Reducció emissions de CO₂ associades = 392,16 tCO2/any