MOVES 2019 – AJUDES INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS MOVESI

1. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’ACTUACIÓ

Instal·lació de 4 carregadors *semirrápidos de *22kW del fabricant *POWER *ELECTRONICS dues connectors femella tipus 2 segons EN 62196-2 per carregador de *3x32A per presa (en corrent altern). Manera de càrrega 3 per a tots els carregadors segons EN 61851-1. El temps de recàrrega estimat dels vehicles és d’entre 2 i 4 hores segons fabricant del vehicle i característiques de les bateries. Pel nombre de preses que hi haurà disponibles, es podran recarregar simultàniament un total de 8 vehicles elèctrics. Els carregadors de vehicles estaran dotats d’un comptador trifàsic amb certificació *MID classe B segons EN 50470-3 per connector perquè l’usuari puga utilitzar una APP com a sistema de pagament. Així mateix es comptarà amb la plataforma de gestió per al control de l’ús i consum de cadascun dels carregadors. El protocol de comunicació dels carregadors serà l’OCPP1.6 i l’activació dels carregadors es realitzarà a través d’una targeta *RFID.
La instal·lació es farà conforme el que s’estableix en el *REBT en la *ITC-*BT-52 segons l’esquema de connexió 4.b de la mateixa *ITC i s’instal·larà un *SPL a la *LGA del centre de transformació per a poder dimensionar la instal·lació dels carregadors de vehicles elèctrics amb un factor de simultaneïtat del 30% tal com s’indica en el propi reglament electrotècnic de baixa tensió.

2. UBICACIÓ DELS PUNTS DE RECÀRREGA

3. ESTALVI D’ENERGIA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS DE CO₂

Amb la instal·lació d’aquests equips esperem, una reducció de 77,84 *tep/any, i 213,68 *tCO2/any

4. *INVERSION I AJUDES

La instal·lació d’aquests punts de recàrrega de V.E. ha requerit d’una inversió de 28.997 , la qual ha sigut secundat dins de les ajudes per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques dins del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (*MOVES), amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019. (Programa *MOVES-Infraestructura Comunitat Valenciana) amb un màxim de 11.484 €