Projecte canvie de refrigeradora

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Amb l’únic objectiu de reduir el consum energètic de la instal·lació i aconseguir d’aquest millorar el rendiment de la instal·lació en el seu conjunt, s’ha decidisc realitzar la següent actuació:

Instal·lar un sistema format per una refrigeradora d’aigua tipus bomba de calor amb les mateixes característiques i mateix fabricadora, però actualitzada tecnològicament a les exigències de funcionament, sent per tant la substitució de l’element existent per l’adoptat de major simplicitat quant a connexions hidràuliques i elèctriques, i sent més eficient respecte a l’element a substituir quant a generació de fred i calor simultanege es refereix; Respecte al sistema de bombament, format actualment per un grup de bomba dual per a circuit de fred i per a mòdul de calor i recuperació, es proposa l’addició de variadors de freqüència per a tots dos elements de bombament, augmentant també d’aquesta manera l’eficiència energètica del sistema; Respecte a la xarxa hidràulica, es manté com a tal, comprovant punts deteriorats per l’ús i substituint on es considere preceptiu, amb els seus corresponents suports i accessoris.

Segons els càlculs corresponents, obtindríem els següents resultats tal com a continuació es detalla :

Estalvi d’energia final (KWH) i primària (KWH) i el seu equivalent en euros

  • Estalvie Energia final (kWh): 475.674 kWh
  • Estalvie Energia primària (kWh): 1.003.672,14 kWh
  • Estalvi econòmic (€/año): 49.946,20 €

Reduccions de les emissions de CO₂ associades

  • Reducció Emissions CO₂ anuals: 84.669,97 kg CO2