Transformació RTG

El Projecte Consisteix en la transformació dels RTG, una conversió de la tradicional
maquinària amb un motor de combustible fòssils, a una màquina per al moviment
de contenidors més respectuosa amb el medi ambient “E-RTG”, en dotar-lo d’un
sistema capaç de contactar-se a la xarxa elèctrica, aconseguint un estalvi i disminució
d’emissions de CO₂ considerables respecte a la situació actual.

El nou sistema instal·lat en la màquina, s’alimenta de la xarxa elèctrica a través de
una instal·lació de conductors elèctrics (tipus catenària) situats en els blocs de
contenidors.

El sistema instal·lat gràcies al seu sistema “drive in” permet la connexió/desconnexió
de la maquina automàticament en entrar a treballar en els blocs de contenidors.
El generador dièsel de la maquina no s’ha desmuntat per a permetre els
movimientos entre bloques.

La unitat “drive in” s’ha instal·lat al costat del generador dièsel davall de la biga portal.

Aquests acobles/desacobles són monitorats i protegits per una sèrie circuits de
control de seguretat i sensors. L’activació de les unitats de moviment
horitzontal, vertical i carro són controlats per motors elèctrics independents.
Tots els processos són controlats per un PLC.

Aquesta nova instal·lació de control s’instal·la a l’interior d’un armari refrigerat
d’acer inoxidable, accessible al costat de l’habitació elèctrica.

Tots aquests nous equips s’afegiran al sistema de monitoratge i diagnòstic
de la maquina (CMS).

Amb els següents Resultats:
Energia consumida abans i després de l’actuació (tep/any)

  • Energia consumida abans de l’actuació = 371,10 tep/any
  • Energia consumida després de l’actuació = 193,59 tep/any

Estalvi d’energia final (tep/any) i primària (tep/any)1 i equivalent en euros

  • Estalvie energia final = 269,60 tep/any
  • Estalvie energia primària = 177,51 tep/any
  • Estalvi econòmic = 122.883,09 €

Reducció de les emissions de CO₂ associades a les propostes.

  • Reducció emissions de CO₂ associades = 392,16 tCO2/any