Sobre nosaltres

Sobre nosaltres

Qui som

MSC Terminal València és la Terminal dedicada a la manipulació de contenidors de Mediterranean Shipping Company (MSC) segona naviliera en el rànquing mundial.

La seua estratègica ubicació (a 350 km de Madrid) i la seua dotació en infraestructures, fan d’ella una de les principals plataformes de la naviliera en el món i les més important en el Mediterrani Occidental.

La Terminal és una plataforma logística ideal per a, d’una banda la distribució dels trànsits de transbord entre els cinc continents, amb èmfasis en els trànsits per a Àfrica, Sud-amèrica i els EEUU, i d’altra banda rebre i embarcar els contenidors d’importació i exportació.

La companyia va començar a operar en el Port de València a l’octubre del 2006 com a part del grup Terminal Investment Limited (TIL) amb seu operativa a Ginebra, Suïssa.

La missió de MSCTV és oferir un servei impecable en el Port de València a la Naviliera MSC i als socis que comparteixen la seua oferta de serveis.

Actualment TIL té unacartera de 37 terminals a nivell mundial, situades en 26 països en els cinc continents, amb un volum de 19,4 milions de TEUS manipulats. En l’actualitat el grup està involucrat en el desenvolupament de nous projectes en diversos punts geogràfics.

A partir de l’any 2000, MSC va apostar de manera decidida pel Port de València per a concentrar de manera significatives els seus trànsits. La irrupció dels contenidors de transbord ha sigut clau per a mantindre la connectivitat del recinte valencià i ha contribuït decisivament al creixement i posterior estabilització de l’activitat en els últims anys.

La missió de MSCTV és oferir un servei impecable en el Port de València a la Naviliera MSC i als socis que comparteixen la seua oferta de serveis.

Els objectius són actuar com una terminal flexible, amb capacitat per a reaccionar de manera àgil davant canvis en les prioritats operatives, mantindre una productivitat alta i reduir l’estada dels vaixells el màxim possible.

Per a això, MSCTV disposa de maquinària i instal·lacions modernes, i procediments establits sota el paraigua d’un estricte pla de qualitat i un sistema de gestió orientat a l’excel·lència en l’operativa, que estan subjectes a una revisió constant.

La nostra missió és facilitar serveis de qualitat als clients i usuaris de la Terminal, contribuint al desenvolupament econòmic i millora del seu entorn social i natural.

La visió, o futur pel qual competeix i treballa MSC Terminal València, és aquella en el qual:

 • Els clients coneguen i reconeguen a la companyia per la innovació, qualitat, eficiència i sostenibilitat dels seus serveis logístics i portuaris.
 • Els operadors troben un marc de col·laboració fiable i eficient.
 • Els empleats prosperen i mostren la seua satisfacció per les oportunitats personals i professionals.
 • L’entorn socioeconòmic reconega a MSC Terminal València per la seua conducta.

Dades principals

MSCTV té capacitat per a operar els mega vaixells de 24.000 TEUS que cobreix les rutes entre l’Extrem Orient, el Mediterrani i el Nord d’Europa, ajustant-se a les estrictes exigències de temps i eficiència que requereix la naviliera.

* Dades del grup TIL

37

terminals*

26

països*

19,4

terminals de TEUS*

QUALITAT I MEDI AMBIENT

MSC Terminal València ha de prestar serveis portuaris i logístics amb un nivell de qualitat i respecte pel medi ambient que els faça sostenibles i adequats a les necessitats dels seus clients.

Per a això, estableix una política de qualitat i medi ambient coherent amb el seu àmbit de competència, que garantisques la satisfacció dels clients mitjançant la utilització de processos adequats, fiables, eficaços i sostenibles, i l’aplicació de millores contínues en tota l’organització, amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència operativa.

MSC Terminal València ha optat per la implantació d'un Sistema de Gestió Mediambiental amb la finalitat d'integrar la protecció del medi ambient en el desenvolupament de la seua gestió general.

MSC Terminal València disposa de Certificació del Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb la norma UNE EN ISO 14001:2004, i és Usuari de la Marca de Garantia del Port de València.

MSC Terminal València S.A. conscient de l’impacte ambiental de les seues activitats carrega i descàrrega de contenidors i les seues activitats complementàries, ha optat per la implantació d’un Sistema de Gestió Mediambiental amb la finalitat d’integrar la protecció del medi ambient en el desenvolupament de la seua gestió general.

Per aquest motiu MSC Terminal València S. a. es compromet a:

 • Operar en el marc de la legislació aplicable a les seues funcions i complir aquells altres requisits que provinguen d’acords voluntaris.
 • Previndre, controlar i minimitzar l’impacte ambiental de les seues activitats directes i indirectes mitjançant l’aplicació de mesures organitzatives i tecnològiques que siguen adequades i viables, en el marc de la seua competència.
 • Conéixer i satisfer els requisits i expectatives dels grups d’interés, per a assegurar la sostenibilitat dels serveis prestats.
 • Assignar recursos humans, tecnològics i financers per a aconseguir els objectius i metes ambientals establits.
 • Facilitar una adequada formació i sensibilització al personal que afavorisca el desenvolupament de la present política.
 • Analitzar i avaluar sistemàtica i periòdicament les activitats, productes i serveis de l’empresa que puguen interactuar amb el medi ambient.
 • Racionalizar el consumo de recursos naturales y energía.
 • Previndre i minimitzar les emissions, els abocaments, els residus, el soroll i la contaminació dels recursos naturals generats com a conseqüència de la seua activitat.
 • Sensibilitzar, en qüestions de medi ambient, a les empreses que presten els seus serveis en la Terminal.
 • Promoure que les bones pràctiques en matèria de medi ambient es traslladen als plans empresarial i laboral de totes les activitats directes o indirectes.
 • Complir amb els requisits del conveni de bones pràctiques mig ambientals subscrit amb l’Autoritat Portuària de València.

Així mateix, MSC Terminal València S. a. es compromet a revisar anualment les actuacions, els objectius i les metes mediambientals establits per a assegurar que són adequats.

Aquesta política serà feta pública, explicada i assumida per tots els integrants de MSC Terminal València, S.A. i actualitzada, a través d’un procés de millora contínua.

SEGURETAT I PREVENCIÓ

Certificació ISPS en vigor en Compliment del PBIP amb Procediments de seguretat i salvaguarda establits en les instal·lacions.

Terminal totalment tancada i vigilada per personal de seguretat, 24h els 365 dies de l’any.

CCTV amb cobertura completa de la zona operativa.

Vigilància de les instal·lacions amb vehicles patrulla.

Controls d’accés en totes les entrades a les instal·lacions on es requereix autorització prèvia.

Sistema de gestió que garanteix la millora contínua de la Seguretat.