Dades principals

Dades principals

MSCTV té capacitat per a operar els mega vaixells de 24.000 TEUS que cobreix les rutes entre l’Extrem Orient, el Mediterrani i el Nord d’Europa, ajustant-se a les estrictes exigències de temps i eficiència que requereix la naviliera.

* Dades del grup TIL

37

terminals*

26

països*

19,4

terminals de TEUS*