Seguretat i Prevenció

Seguretat i Prevenció

Icona Prevenció Riscos Laborals Prem ací per a veure les Polítiques de Prevenció

Punxa en la imatge per a mes info.

OPERADOR ECONOMICO AUTORITZAT

El 9 d’octubre de 2013, arran de l’aprovació del Reglament del Parlament Europeu del Consell 952/2013, es produeix un important canvi en el si de la Unió Europea referent a l’àmbit de l’estructura legal del control duaner.

Aquest canvi detalla la nova posició que adopten les Terminals Marítimes en la legislació fruit del Codi Duaner de la Unió les seues funcions en el control i gestió de les entrades de mercaderies en el territori duaner de la Unió, els transbords de mercaderia itinerant i el control de les mercaderies destinades a l’exportació.

El fet que la terminal marítima ostente l’estatus d’OEA i ADT, i adopte un nou paper actiu en el control duaner, convertint-se en una peça fonamental amb gestions definides i responsabilitats associades, redundarà en una major seguretat per a la comunitat logística i per als actors que participen en el comerç internacional.

En aqueix sentit MSC Terminal València, ha escomés totes les inversions necessàries per a habilitar les seues instal·lacions com a Magatzem de *Deposito Temporal i desenvolupar i implantar nous sistemes electrònics d’acord amb les exigències del Codi Duaner.

Amb la finalitat de poder assumir aquestes noves responsabilitats duaneres d’una forma eficient és aconsellable obtindre l’estatus d’Operador Econòmic Duaner i és per això que MSCTV s’ha sotmés a una auditoria exhaustiva per part de l’Administració de Duana, per a poder acreditar-se com una empresa solvent, formada en assumptes duaners i d’alta qualitat en els seus processos interns.

Certificació ISPS en vigor en Compliment del PBIP amb Procediments de seguretat i salvaguarda establits en les instal·lacions.

Terminal totalment tancada i vigilada per personal de seguretat, 24h els 365 dies de l’any.

CCTV amb cobertura completa de la zona operativa.

Vigilància de les instal·lacions amb vehicles patrulla.

Controls d’accés en totes les entrades a les instal·lacions on es requereix autorització prèvia.

Sistema de gestió que garanteix la millora contínua de la Seguretat.